Перечень учебников

Учебники онлайн

Шпаргалка. Економіка регіону

СУТНІСТЬ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЇХ ЗМІСТ
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ЦІЛІ, ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Регіональна політика держави в умовах посткризового відновлення
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ удосконалення
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ удосконалення
Інституційне забезпечення реалізації стратегії регіонального розвитку.
РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ
РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В РЕГІОНІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГНОЗІВ ТА ПРОГРАМ
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ.
ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТА.
Міські агломерації як об’єкт регіонального управління.
ДЕПРЕСИВНІ ТЕРИТОРІЇ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ САНАЦІЇ
Управління економічною безпекою регіонів
Регіональні дисбаланси та основні загрози стабільності регіонального розвитку
Фінансове забезпечення регіонів та напрями його удосконалення
Зміст та основні завдання державної регіональної фінансової політики 
© uchebnik-online.com