Перечень учебников

Учебники онлайн

Регіональний економічний простір, його ознаки та принципи формування

Рег. ек пр. – це полі структурна системна сукупність ресурсів та суб’єктів господарювання і відносин між ними, що формують відповідні сфери д-ті в процесі ек відтворення, забезпечують суспільне виробництво, обмін, розподіл і споживання матеріальних благ та послуг для потреб суспільства.

Ознаки:

? Рег ек простір форм-ся в конкретному терит вимірі відповідного системного рангу

? Має істор хар-р форм-ня та зв'язок його системно-суттєвих ознак з істор процесами р-ку і форм-ня сусп-ек формації держави

? Притаманні багато вимірність і полі структурність

? Дискретність форм-ня ек простору, закономірна нерівномірність його р-ку

? Можливість і необхідність управління формуванням ек простору регіону, наявність систем регулювання його розвитком.

Формування відбувається за такими принципами:

? Територіальність – врахування факторів рег р-ку, заг законом розм.-ня ПС, принципів рег політики на перспективу. Терит аспект просторового р-ку є визначальним при вивч РПС ек простору

? Принцип комплексності – забезпечення пропорційного та комплексного функціонування території.

? Принцип рег цілісності – єдність природних, соц. Та ек процесів та явищ

? Глобальний принцип – необхідність співвідношення локальних, рег та нац. Проблем зі світовими

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com