Перечень учебников

Учебники онлайн

Економічні збитки від забруднення гідросфери, їхні види та методи нарахування

Об’єми скидів забруднюючих речовин та їх концентрація визначається на підставі даних обстеження об’єктів та аналізу журналів обліку водоспоживання, водовідведення, роботи каналізаційних насосних станцій тощо з урахуванням вимог дозволів на спецводокористування та затверджених норм гранично допустимих скидів (ГДС). Визначені при цьому показники включаються в розрахункові формули.

Середню концентрацію забруднюючих речовин у стічних водах за період порушення водоохоронного законодавства визначають з усієї сукупності відібраних і підданих хімічному аналізу проб стічної води і обчислюють за формулою:

де Сс – середня концентрація, що приймається як розрахункова при визначенні збитків, г/м3;

С1,С2, …, Сn - концентрація забруднюючих речовин у відібраних пробах за період порушення водоохоронного законодавства, г/м3;

n – кількість проб.Економічні збитки від забруднення води визначаються за формулою:Де L – коефіцієнт, який ураховує розташування джерела викиду та водозабезпеченість регіону;

- питомі збитки від викиду 1 т забрудненої речовини у воду;

- маса скиду у воду, т/рікКрім того, визначають економічні збитки за наднормативні скиди комунальними каналізаціями, збитки від самовільних, аварійних та санкціонованих вимушених скидів зворотних вод, збитки за аварійні скиди комунальними каналізаціями, збитки від скидів зворотних вод із водних транспортних засобів тощо

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com