Перечень учебников

Учебники онлайн

СУТНІСТЬ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ

Сутність державної регіональної політики

Державна регіональна політика – це сукупність цілей, заходів, засобів та взаємоузгоджених дій центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для створення повноцінного середовища життєдіяльності людей на усій території держави.

Регіональна політика – складова державної економічної політики, базується на принципах державотворення, демократії, загальнолюдських цінностей.

Управління регіоном – це свідоме регулювання суспільного виробництва регіону з метою покращення його ефективності та задоволення матеріальних, духовних і культурних потреб його населення.

Принципи побудови ДРП

• конституційності і законності;

• забезпечення унітарності України і збереження цілісності її території;

• поєднання процесів централізації і децентралізації влади;

• максимальне наближення послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, до безпосередніх споживачів;

• диференційованість державної підтримки регіонам відповідно до умов, критеріїв і термінів, визначених законодавством;

• стимулювання тісного співробітництва між органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах одного регіону, у розробці та реалізації заходів з регіонального розвитку.

Основне завдання управління полягає у досягненні мети, тобто бажаного стану об’єкта в майбутньому.

Цілі регіонального управління:

1) за змістом: економічні, політичні, соціальні, екологічні і науково-технічні;

2) за часом: довгострокові (10-15 років), середньострокові (3-5 років), короткострокові (1 рік);

3) за рівнем визначення і досягнення: загальнодержавні, адміністративно-територіальних одиниць.

Методологічні основи управління:

1) управління пов’язане лише з людською діяльністю і має соціальний характер;

2) змістовною складовою управління є впорядкування і контроль, що здійснюється людьми по відношенню до будь-якої системи;

3) ліквідація старих, неефективних елементів системи та проектування нових елементів і властивостей системи, яка управляється
Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com