Перечень учебников

Учебники онлайн

Економічні збитки від забруднення атмосфери, їхні види та методи обрахування

Платежі за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення компенсують економічні збитки від негативного впливу забрудненого атмосферного повітря на здоров’я людей, об’єкти житлово-комунального господарства (житловий фонд, міський транспорт, зелені насадження тощо), сільськогосподарські угіддя, водні, лісові, рибні і рекреаційні ресурси, основні фонди промисловості і транспорту.Економічні збитки від забруднення атмосфери концентрацією шкідливих речовин визначаються за формулою:

де - питомі збитки, завдані здоров’ю населення, грн./особу;

- чисельність населення в зоні впливу підприємства;

- питомі збитки комунальному господарству, грн./особу;

- пи томі збитки лісовому і с/г, грн./га;

- площа с/г угідь, га;

- питомі збитки промисловості, грн./1 млн грн. вартості основних виробничих фондів;

- вартість основних виробничих фондів підприємства-забруднювачаЯкщо параметри забруднення атмосфери виражено в тоннах, економічні збитки визначаються за формулою:де – коефіцієнт,що враховує розташування джерела викиду і кількість населення. Якому завдано збитки;

- коефіцієнт, який враховує висоту викиду;

- питомі збитки від 1 т шкідливої речовини, що надійшла в атмосферу, грн./т;

– маса викиду в атмосферу кожної токсичної речовини.Крім того, визначають ще й такі економічні збитки:

? за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними;

? за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення;

? за розміщення відходів у навколишньому середовищі

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com