Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для повторення

1. Вкажіть основні чинники, які характеризували світове господарство на зламі ХІХ-ХХ ст.

2. Визначте основні аспекти зовнішньоекономічної діяльності провідних країн світу.

3. Що ви знаєте про міжнародну міграцію робочої сили?

4. Охарактеризуйте економічне становище провідних країн світу в період першої світової війни.

5. Розкажіть про соціально-економічний розвиток в промисловості України на початку XX ст.

6. Охарактеризуйте розвиток сільського господарства України на початку XX ст.

7. Як розвивалась внутрішня і зовнішня торгівля України на рубежі століть?

8. Які чинники вплинули на проведення Столипінської аграрної реформи?

9. В чому полягала роль Селянського поземельного банку під час проведення аграрної реформи?

10. Що ви знаєте про переселенську політику під час проведення Столипінської аграрної реформи?

11. Якими були результати Столипінської аграрної реформи?

12. Яку роль відігравав іноземний капітал в економіці Російської імперії на початку XX ст.?

13. Охарактеризуйте становище України в період першої світової війни

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com