Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для повторення

1. Дайте характеристику економічному і політичному розвитку України в середині 1950-х років.

2. Проаналізуйте процес розвитку сільського господарства після вересневого (1953) Пленуму ЦК КПРС.

3. Чим була викликана необхідність розвитку науки і енергетики в 1950 - 1960-ті роки?

4. Наведіть приклади "експериментів" в економіці, які проводились з ініціативи М.С. Хрущова. Які були наслідки цих заходів?

5. В чому полягала ідея переходу до територіальної системи управління в радянській економіці?

6. Охарактеризуйте основні зміни в соціальній сфері в 1950-1960-ті роки.

7. Дайте характеристику економічному розділу третьої програми КПРС.

8. Назвіть основні напрямки діяльності радянського керівництва на міжнародній арені в 1950 -1960-ті роки.

9. В чому проявились підсумки номенклатурної "лібералізації" в 1950 - 1960-ті роки?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com