Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для повторення

1. Охарактеризуйте основні тенденції економічного розвитку про відних країн світу в 60-ті - 90-ті роки.

2. Визначте зміни в соціальному розвитку Західних країн.

3. В чому полягав зміст реформи 1965 року?

4. Вкажіть основні суперечності в процесі реалізації реформи І965 р.

5. Охарактеризуйте результати реформи 1965 р.

6. Охарактеризуйте стан економіки Радянського Союзу у 80-х роках.

7. Які заходи використовував уряд з метою виходу із кризи?

8. В чому, на вашу думку, полягає об'єктивна необхідність "перебудови"?

9. Визначте основні аспекти перетворень в економіці другої половини 80-х років.

10. В чому Ви вбачаєте об'єктивні наслідки "перебудови"?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com