Перечень учебников

Учебники онлайн

Резюме

У сучасній теорії міжнародних відносин тривають гострі дискусії щодо їх дефініювання, й досі відсутнє визначення, що задовольняло б більшість науковців. Деякі з них вважають це явище ірреальним через неможливість чітко відокремити його від інших суспільних процесів та явищ чи відсутність їх чітко окресленого місця у географічному просторі.

Міжнародні відносини розуміють як:

—сукупність взаємовідносин між представниками різних держав світу;

—силове з'ясування національних інтересів у міжнародному середовищі;

—стосунки, що виникають між особами, які приймають зовнішньо-політичні рішення.

Однією з найважливіших теоретичних проблем є вивчення ролі та міри впливу учасників міжнародних відносин. Тут сучасна теорія отримала два опонуючі напрями: державоцентризм (етатизм) і транснаціоналізм. Зміст суперечки між ними полягає у домінуванні держави в сучасних міжнародних відносинах. Тоді як прихильники першого напряму визнають його a priori, представники другого -*- заперечують, виходячи з ідеї "біфуркації" та паралельного співіснування міждержавних і недержавних суб'єктів міжнародних відносин.

У міжнародних відносинах відбуваються інтеракції між державами, міжнародними організаціями, суспільними групами та навіть фізичними особами. Однак у системі цих відносин переважають національні держави, позаяк лише вони володіють

усіма належними механізмами контролю за діяльністю недержавних учасників міжнародних відносин.

Сучасні міжнародні відносини є інтегральним поєднанням порівняно автономних видів, насамперед, політичних (дипломатичних та військових), економічних, культурних та інформаційних відносин.

Міжнародні відносини реалізуються у формі білатеральних, полілатеральних та колективних стосунків, відрізняючись способами правової регламентації та специфікою використання тих чи інших форм дипломатії.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com