Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні завдання

1.Розкрийте сутність тверджень про ірреальність міжнародних відносин.

2.Охарактеризуйте найважливіші відмінності у розумінні міжнародних відносин як суспільного явища.

3.Порівняйте зміст найпоширеніших термінів учасниц-тва міжнародних відносин.

4.Поясніть зміст "дилеми суб'єктності". Порівняйте позиції етатистів і транснаціоналістів.

5.Співвіднесіть поняття "суб'єкт міжнародного права" і "суб'єкт міжнародних відносин".

6.Охарактеризуйте типи суб'єктів міжнародних відносин.

7.Поясніть особливості наукового трактування проблеми співвідношення видів міжнародних відносин.

8.Охарактеризуйте поняття і особливості зовнішньої та міжнародної політики.

9.Поясніть специфіку міжнародних економічних відносин.

10.Поясніть зміст міжнародних відносин у сфері культури.

11.Охарактеризуйте особливості міжнародних відносин у сфері інформації.

12.Розкрийте зміст і порівняйте особливості окремих форм міжнародних відносин.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com