Перечень учебников

Учебники онлайн

2.1. Суспільство як цілісна система зв’язків і відносин людей

Буття людей здійснюється у рамках певних суспільних сфер. У сукупності вони є організмом, назва якого – суспільство.

У широкому значенні суспільство – сукупність форм спільної діяльності людей, які склалися історично.

У вузькому значенні суспільство – історично конкретний тип соціальної системи (наприклад, капіталістичний).

Водночас сфери суспільства порівняно самостійні, мають свою специфіку. Розуміння сутності, зокрема, політичної сфери (сфера – рамки розповсюдження) суспільства передбачає з'ясування її місця в системі інших сфер функціонування суспільства та характеру політичної життєдіяльності суспільства.

Суспільство – надзвичайно складний організм. Його характеризують різноманітні внутрішні зв'язки, взаємодія, взаємовплив, взаємозалежність багатьох соціальних спільностей, а також особистостей. Така залежність і активність зв'язків випливають з широти наявних інтересів – загальнонародних, загальнонаціональних, соціально-класових, загальнодержавних тощо.

Разом із тим суспільство – багаторівнева система. Вона виявляє себе через певні відносно самостійні сфери: політичну, економічну, соціальну, правову, військову, ідеологічну та ін. В основі виділення сфер суспільного життя є поділ праці, види людської діяльності і соціальних відносин, їхні норми і цінності.

Сфера суспільного життя як підсистема суспільства характеризується своїм змістом оформлення, організаційними особливостями, які виділяють її з інших сфер суспільства. Всі сфери суспільного життя взаємопов'язані і підпорядковані одна одній, мають свої внутрішні механізми практичної життєдіяльності, структуру, особливості розвитку, специфіку зв'язку з іншими сферами.

У системі сфер суспільного буття важливе місце посідає політична сфера.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com