Перечень учебников

Учебники онлайн

Використана та рекомендована література

1. Брегеда Л.Ю. Основи політології: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 312 с.

2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 6-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 309 с.

3. Дробінка І.І., Кришталь Т.М., Підгородецький Ю.В. Політологія: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 292 с.

4. Логвіна В.Л. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури. – 2006. – 304 с.

5. Політологічний словник: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних занять (за редакцією М.Ф.Головатого та О.В. Антонюка). – К.: МАУП, 2005. – 792 с.

6. Холод В.В. Лекція з політології: Навчальний посібник. – 2-е вид. стер. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – 408 с.

Юрій М.Ф. Основи політології. – К.: Кондор, 2003. – 34 с.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com