Перечень учебников

Учебники онлайн

Використана і рекомендована література

1. Атаманчук Г., Гірник А. Політичний менеджмент, - Рівне: "Перспектива", 2005.

2. Бебик В. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К., 2000.

3. Бойко О. Анатомія політичного маніпулювання. - Ніжин, 2007.

4. Гаркавенко С. Маркетинг – К.: "Лібра", 1996.

5. Климанська Л. Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: таємниці політичної "кухні"'. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007.

6. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. – Львів: "Кальварія", 2003.

7. Політологія. Підручник. Видання 2-ге, перероблене, доповнене / За ред. Бабкіної О.В., Горбатенка В. П. – К,: Видавничий центр "Академія", 2001.

8. Підготовка і проведення виборчих кампаній / Укладач Наумов В. О. – К.: СП "Інтертехнодрук", 2002.

9. Сич О. Без права на поразку. Перша виборча кампанія Провідника ОУН: технологія і хронологія. – Івано-Франківськ: "Лілея-НВ", 1998.

10. Сучасний виборчий РR: Навчальний посібник / Лісничий В. В., Грищенко В. О., Імнов В. М. та інші. - 2-ге видання, перероблені та доповнене. – К.: ВД "Професіонал", 2004.

11. Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник. – К.: "Знання України", 2002.

Шлях до перемоги. Технологія виборчої кампанії. К.: Демократичні ініціативи, 1993.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com