Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Що таке політичний маркетинг і чим це поняття відрізняється під класичного маркетингу?

2. Назвіть основні вили політичного маркетингу.

3. Назвіть основні функції політичного маркетингу.

4. Дайте коротку характеристику каналів отримання інформації у процесі вивчення громадської думки.

5. Назвіть і охарактеризуйте основні види опитування.

6. У чому полягає вивчений громадської думки через фокус-групу?

7. Назвіть основні функції вивчення громадської думки.

8. Що таке політичний імідж?

9. Назвіть основні етапи створення політичного іміджу.

10. Назвіть основні класифікації політичного іміджу.

11. Які основні функції виконує політичний імідж?

12. Як здійснюється інформаційне забезпечення владної команди?

13. Які служби у структурі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідають за формування її іміджу?

Що таке виборча інженерія?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com