Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання та завдання для самоперевірки

Які існують підходи до поняття «влада»?

2. Розмежуйте поняття «влада», «виплив», «сила», «управління» та «панування».

3. Охарактеризуйте об’єкт та суб’єкт влади. Який поділ мають ресурси влади?

4. На яких рівнях може здійснюватися політична влада?

5. Як співвідносяться політична і державна влада?

6. Які норми міжнародного права регулюють діяльність влади?

7. Назвіть шість аксіом державної влади за Вебером.

8. Яким чином взаємопов’язані суспільство та держава?

9. Як визначається легітимність та які ознаки притаманні легітимності політичної влади? Чому відбувається делегітимізація влади?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com