Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання та завдання для самоперевірки

Дайте визначення поняття «держава». Які складові елементи входять до нього?

2. У яких ознаках та функціях розкривається держава?

3. Які виділяють державні інститути і як вони знаходять своє відображення в сучасній Україні?

4. Охарактеризуйте форми державного правління. Яким державам вони притаманні?

5. Розкрийте відмінності між унітарною та федеративною державами.

6. Назвіть і дайте коротку характеристику форм державного устрою різних країн.

7. Охарактеризуйте ознаки різних типів політичних (державних) режимів.

8. У чому полягає особливість соціальної держави?

9. Яких змін потребує Україна на шляху побудови правової держави?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com