Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що таке партія?

2. Назвіть теорії виникнення партій.

3. У чому полягають особливості політичних партій?

4. Які ознаки та функції розкривають сутність політичних партій?

5. За якими ознаками здійснюється типологізація партій?

6. Що таке партійна система?

7. Дайте характеристику типів партійних систем.

8. Окресліть специфіку функціонування політичних систем в різних країнах.

9. У чому полягають особливості становлення партійної системи України на сучасному етапі її розвитку?

Назвіть етапи формування багатопартійної системи України.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com