Перечень учебников

Учебники онлайн

VІ. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

У географічному сенсі Центрально-Східна Європа (ЦСЄ) являє собою групу взаємоприлеглих і співрозмірних країн, що розташовані між Німеччиною і Росією, Балтикою і Балканами. Країни цього регіону належать до одного мовного середовища, мають спільну культуру, почасти державність: впродовж століть їх народи жили часто у межах однієї держави – Речі Посполитої, Австро-Угорської, частково Російської та Османської імперій. Схожість історичного розвитку спричинила зрештою близькість ментальностей, національних характерів тощо. Але подальша логіка суспільно-політичних перетворень обумовлена наслідками існування у цих країнах авторитарно-тоталітарних режимів, спричинила утвердження суто політичного розуміння поняття Центрально-Східна Європа, до якої нині відносять Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину, Румунію. Ці країни мали подібні “стартові умови” і великою мірою схожі у реалізації моделей реформування, але через менш глибоке проникнення авторитарно-тоталітарного режиму (за виключенням Румунії) мають відмінні, ніж Україна, Молдова чи Білорусь (які географічно теж належать до центрально-східноєвропейського регіону) умови розвитку і завдання реформування. Процес формування громадянського суспільства у країнах Центрально-Східної Європи безпосередньо обумовлений і підпорядкований специфіці трансформаційних перетворень, що тривають у регіоні з кінця 80-х рр. ХХ ст

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com