Перечень учебников

Учебники онлайн

Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навчальний посібник

ПЕРЕДМОВА
І. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
1.Правова держава і громадянське суспільство: історичний і політологічний контекст
2. Політична система в Україні. Вірогідні напрями реформування
3.Магістральні вектори внутрішньої і зовнішньої політики України на сучасному етапі
Контрольні запитання
Література
ІІ. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: МІРА СПІВПАДАННЯ ІНТЕРЕСІВ І НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Соціально-правова держава як результат політичної і соціальної модернізації України
2. Взаємодія держави і громадянського суспільства в реалізації політичних та соціальних прав і свобод людини
3. Громадянське суспільство: сутність і тенденції реформування
Короткі висновки
Контрольні запитання
Література
ІІІ. МІСЦЕ І РОЛЬ СУСПІЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ В УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Політичні еліти та політичні лідери – важливі суб’єкти адміністративно-управлінської реформи
2. Процес формування і входження бізнес-еліти у владні структури та інститути громадянського суспільства сучасної України
3. Взаємозв’язок політичних, економічних та соціальних реформ в Україні. Інститут соціального партнерства
4. Місцеве самоврядування: поєднання державних та громадських засад в управлінні
Короткі висновки
Контрольні запитання
Література
ІV. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ОСВІТНІЙ ТА ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Ініціатива громадян як ключовий чинник реформування освітньої політики в Україні
2. Роль інфокомунікаційних технологій у формуванні та розвитку громадянського суспільства
3. Інститут масової комунікації як складова громадянського суспільства
4. Сім’я в контексті розбудови громадянського суспільства в Україні
Короткі висновки
Контрольні запитання
Література
V. ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ В СТАНОВЛЕННІ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КРАЇНАХ СНД І БАЛТІЇ
1. Росія, Білорусь, Молдова: варіанти політичної модернізації
2. Центральноазійські країни. Особливості моделі суспільно-політичного устрою
3. Країни Закавказзя: моделі суспільно-політичного устрою
4. Прибалтійські країни: специфіка громадянського суспільства
Короткі висновки
Контрольні запитання
Література
VІ. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
1. Передумови формування інститутів громадянського суспільства в країнах ЦСЄ.
2. Політико-правові інструменти фомування громадянського суспільства в країнах ЦСЄ
3. Місце і роль інститутів громадянського суспільства країн ЦСЄ в інтеграції до європейських політичних та економічних структур.
Короткі висновки
Контрольні запитання
Література
VII. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
1. Партійно-політична система та громадянське суспільство сучасної Німеччини
2. Політична система та інститути громадянського суспільства Республіки Австрія
5. Швейцарія: країна громадянської консолідації та прямої демократії
Контрольні запитання
Література
VIIІ. УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ
1. Громадянське суспільство як суб’єкт міжнародної співпраці
2. Міжнародні зобов'язання та співпраця України у сфері суспільно-політичного розвитку
Короткі висновки
Контрольні запитання
Література
Післямова 
© uchebnik-online.com