Перечень учебников

Учебники онлайн

ІІІ. МІСЦЕ І РОЛЬ СУСПІЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ В УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Формування інститутів громадянського суспільства в перехідних політичних системах має специфічні особливості. Ці особливості визначаються несталістю самих політичних систем, які будуються на хиткому, частіше кризовому або напівкризовому соціально-економічному грунті.

Розвиток України на шляху демократії, складовими якої є розбудова правової держави та створення й ефективна діяльність інститутів громадянського суспільства, тісно пов’язаний з діяльністю політичних лідерів, політичних еліт, бізнес-елітою, яка все активніше включається в політичні процеси, а також формуванням інституту соціального партнерства та поєднання зусиль органів державного місцевого самоврядування з громадськими структурами в питаннях управління суспільством

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com