Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання

1.Яка роль політичних еліт і лідерів сучасної України у формуванні інститутів громадянського суспільства?

2.Які функції політичного лідера найбільше відповідають вимогам громадянського суспільства?

3.В чому полягає сутність інституційного зв’язку між реформуванням політичної системи України та еволюційним розвитком української владної еліти?

4.Розкрийте суть взаємозв`язку між ринковою економікою та політичною демократією.

5.Як ви розумієте поняття «соціальне партнерство».

6.Як, на Вашу думку, можна оцінити рівень розвитку та ефективності місцевого самоврядування?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com