Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

1.Бабкин В., Селиванов В. Народ и власть. – К.: Манускрипт, 1996. – 448 с.

2.Геополітика: Підручник / А.І.Кудряченко, Ф.М.Рудич, В.О.Храмов. – К.: МАУП, 2004. – 296 с.

3.Політична система сучасної України. Особливості становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф.М.Рудича: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 327 с.

4.Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П.Горбатенка. – 2-е вид., доп. І перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.

5.Розова Т.В., Барков В.Ю. Специфика становления гражданского общества в Украине: Монография. – Одесса: Юридична література, 2003. – 336 с.

6.Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 480 с.

7.Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспект: [Кол.монографія] / За ред. Ф.М.Рудича. – К.: МАУП, 2002. – 488 с.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com