Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

1. Бокало Н., Трохимчук С. Проблеми і перспективи демократизації в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі країн Вишеградської групи). – Львів, 2000.

2. Бурдяк В., Ротар Н. Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів. – Монографія. – Чернівці: Рута, 2004. - С.141.

3. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 412 с.

4. Зеленько Г. “Навздогінна модернізація”: досвід Польщі та України. – К., 2003. – 215 с.

5. Колодій А. Концепція громадянського суспільства: проблема узгодженості теоретичних підходів та емпіричних моделей // Громадянське суспільство як здійснення свободи: центрально-східноєвропейський досвід / За редакцією А.Карася. – Львів, 1999.

6. Лаут Х.И., Меркель В. Гражданское общество и трансформация / Повороты истории. Постсоциалистическая трансформация глазами немецких исследователей. Т. 1. – Спб, 2003. – С.364-400.

7. Рябчук М. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і “розбудова держави”. – К., 2000.

8. Ткач Д. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій. – К., 2004.

9. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / За ред. Ф.Рудича. – К., 2002.

10. Цвєтков В., Кресіна І., Коваленко А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія. – К., 2003.

Центрально-Восточная Европа во второй половине ХХ века. В 3 т. Т.3. – Ч.1-2.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com