Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання для самоконтролю


1. Що таке комерційний банк?
2. За якими ознаками класифікуються комерційні банки?
3. Коли виникли комерційні банки?
4. Етапи розвитку комерційних банків.
5. Функції комерційних банків.
6. Операції комерційних банків.
7. Спеціалізовані комерційні банки, специфіка їх діяльності.
8. У чому сутність пасивних операцій банків?
9. Склад власного капіталу комерційного банку.
10. Статутний фонд комерційного банку і порядок його формування.
11. З чого складаються депозитні ресурси комерційних банків?
12. Що належить до позичених коштів комерційних банків?
13. Кредитування комерційних банків центральним банком.
14. Як оформляються міжбанківські кредити?
15. У чому сутність активних операцій банків?
16. На яких умовах здійснюється банківське кредитування позичальни-ків?
17. Які форми рахунків використовують банки при кредитному обслу-говуванні клієнтів?
18. Що таке ліміт кредитування і кредитна лінія?
19. Що таке кредитний ризик?
20. Які існують засоби запобігання кредитному ризику?
21. Які існують форми забезпечення повернення кредиту?
22. Що таке кредитоспроможність позичальника?
23. Яким вимогам повинно відповідати забезпечення кредиту?
24. Процентна ставка за банківськими кредитами.
25. Що таке банківські інвестиції?
26. Які ризики притаманні банківським інвестиціям?
27. Які цілі інвестиційних операцій комерційних банків?
28. Які існують форми міжгосподарських розрахунків?
29. Принципи організації грошових розрахунків в Україні.
30. У чому полягає касове обслуговування банком своїх клієнтів?
31. Документальне оформлення приймання і видачі готівки банком.
32. Організація касової роботи в комерційному банку.
33. Визначення банківських послуг.
34. За якими ознаками класифікуються банківські послуги?
35. Що таке гарантійні послуги?
36. Трастові послуги банків.
37. Складові банківської стабільності.
38. Регламентація капіталу комерційних банків.
39. Регламентація банківської ліквідації.
40. Регламентація банківських ризиків.
41. Прибутковість банку і показники її вимірювання.
42. Становлення комерційних банків в Україні.
43. Розвиток комерційних банків в Україні

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com