Перечень учебников

Учебники онлайн

Питання для самоперевірки

Що являє собою соціально-економічний прогноз?

2. Назвіть основні функції прогнозів.

3. Що являє собою програма соціально-економічного розвитку регіонів?

4. Якими документами визначаються основні засади формування системи прогнозів та програм соціально-економічного розвитку регіонів в Україні?

5. Дайте визначення методам прогнозування та програмування.

6. Назвіть основні методи, які використовуються при розробленні прогнозів і програм соціально-економічного розвитку регіонів.

7. Яка діє система прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку регіонів України?

8. Які основні показники використовуються при розробленні Програми економічного і соціального розвитку України?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com