Перечень учебников

Учебники онлайн

7.3. Управління виробничим потенціалом

Виробничий потенціал регіону має конкретну вартісну оцінку і функціонує у реальних формах різних елементів виробничого капіталу: основний та обіговий капітал, фонди обігу та обігові кошти. Найбільш значимим є показник основних фондів підприємств, які характеризують загальні потенційні можливості регіону (табл. 5.3).

Характеристика виробничого потенціалу регіону має проводитися через його галузеву структуру і за формами власності на основні фонди регіону (табл. 7.4).

Кількісні характеристики виробничого потенціалу регіону не можуть дати повного уявлення про його реальний стан і тому мають бути доповненими його якісними характеристиками, а власно, ступенем зношення основних фондів (табл. 7.5).

Аналіз виробничого потенціалу регіону не повинен бути лише зрізом його певного статичного стану. Він має доповнюватися динамічними змінами за певний проміжок часу. У зв’язку з цим певний інтерес викликає динаміка змін галузевої структури промислового виробництва принаймні за останні 10 років.

Ресурсний потенціал виробництва, механізми його технологічного використання мають дуже тісну прив’язку до території, що навіть при самій жорсткій централізації управління загальні результати виробництва все одно будуть значно залежати від географічних, етнічних, культурних, релігійних та інших факторів місцевого значення

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com