Перечень учебников

Учебники онлайн

Основна література

1. Бабкіна О.В., Горбатенко В.П. Політологія: Підручник. – К., 2002.

2. Кухта Б.Л. Історія української думки: Курс лекцій. – Львів, 1991.

3. Муляр В.І. Політологія: Навч. посібник. – К., 2002.

4. Основи політології. /За ред. Ф.М. Кирилюка. – К., 2002.

5. Політологія: Навчально-методичний комплекс / За ред. Ф.М. Кирилюка. - К., 2004.

6. Основы политической науки: Учебное пособие для вузов: В 2-х ч. /Под ред. В.П. Пугачева. – М., 1995.

7. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навч. посібник. – Львів, 2002.

8. Політологія. / За ред. А. Колодій. – Київ, 2003.

9. Політологія: Курс лекцій: Навч. посібник. /За ред. І.С. Дзюбка. – К., 1993.

10. Політологія: Підручник / За ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. – 2-ге вид., випр. і допов. – К., 2001.

11. Політологія: Підручник. /За ред. О.Л. Семківа. – Львів, 1993.

12. Політичний енциклопедичний словник: Навчальний посібник. – К., 1997

13. Основи економічної теорії. Політично-економічний аспект: Підручник. – К., 2001

14. Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2001< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com