Перечень учебников

Учебники онлайн

«Основні школи та течії сучасності зарубіжної політики».

Бібліографічний списокОбов’язкова література:

1. В.М.Піча, Н.М. Хома. Політологія: Навчальний посібник 2002–с. 58-65.

Додаткова література:

1. Г.Б. Вонсович. З історії західної політичної думки. ХХ-ст. – Кам’янець-Подільский, 1997.

2. М.Н.Марченко. Политическая теория и политическая практика развития капиталистических стран. М. 1992.

3. Історія розвитку політичної думки: Курс лекцій. К., 1996

4. Арендт Х. Традиции и современность: К истории политических идей // Государство и право. – 1991. - № 3.

5. Бурдерон Р. Фашизм: идеология и политика. М., 1983.

6. Гаджиев К. Тоталитаризм как феномен ХХ века // Вопр.фолософии. – 1992. -№2.

7. Голобуцький О., Кулик В. Консерватизм – ідеологія порядку, стабільності і добробуту.

8. Капустин Б. Три рассуждения о либерализации и либерализмах // Полит. Исс лед. -1994. -№ 3.

9. Політологія посткомунізму. Політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – К., 1995

10. Пронякин Д. Анархізм: «исторические претензии и уроки истории». – Л., 1990.

11. Современная социалистическая теория. М., 1961.

12. Современный консерватизм. – М., 1994.

13. Социал-демократия в конце 80 – х годов. -М., 1992

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com