Перечень учебников

Учебники онлайн

Термінологічний словник

Валовий дохід — здобуток ціни на кількість продукції (Р ? Q).

Досконала (чиста) конкуренція — ситуація, коли жоден виробник не може впливати на ринкову ціну.

Конкуренція — економічне змагання за досягнення кращих результатів у будь-якій сфері діяльності, боротьба товаровиробників за найбільш вигідні умови господарювання, одержання максимального прибутку.

Попит — потреба в товарах (послугах), яка зумовлена платоспроможністю і виражена в грошовій формі.

Пропонування — кількість продукту, що може бути доставлена на ринок для продажу за кожної можливої ціни протягом визначеного проміжку часу.

Ринкова система — система ринків, цін та конкуренції.

Ринковий механізм — координація діяльності суб’єктів через систему цін.

Ринок — обмін, що здійснюється відповідно до законів товарного виробництва й обміну.

Цінова еластичність попиту — відношення процента зміни величини попиту до процента зміни ціни.

Цінова еластичність пропонування — вимірюється процентом зміни величини пропонування внаслідок зміни ціни товару на 1 %.< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com