Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

Які інституціональні основи ринкової економічної системи? Чому потрібно ототожнювати ринкову економічну систему з капіталізмом?

2. Що являє собою ринкова система і чим вона відрізняється від економічної системи?

3. Назвіть функції ринку.

4. Які ви знаєте суб’єкти ринкової економіки? Чи є держава суб’єктом чистої ринкової економіки?

5. Обґрунтуйте протилежності між категоріями попиту і пропонування.

6. За яких умов крива попиту може переміщуватися або праворуч, або ліворуч від D1D1?

7. За допомогою графіка рівноваги попиту і пропонування поясніть сутність рівноважної (ринкової) ціни та її кількісну визначеність.

8. Як відрізняється еластичний попит за ціною від нееластичного?

9. Які функції виконує конкуренція?

10. Назвіть основні моделі ринків. Які основні ознаки моделі ринку чистої конкуренції?< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com