Перечень учебников

Учебники онлайн

Термінологічний словник

Граничний продукт фактора виробництва — додатковий продукт або обсяг продукції, отриманий унаслідок збільшення витрат цього фактора на одну додаткову одиницю за сталої величини інших факторів виробництва.

Капітал як фактор виробництва — виготовлені товари, які, відповідно, застосовують для продукування інших товарів.

Норма прибутку на капітал — щорічний чистий дохід (орендна плата мінус витрати) на вкладену одиницю капіталу.

Оренда — договір, що його укладають між собою орендодавець майна і орендар щодо тимчасового використання певного капітального блага (фабрики, споруди, верстата, комп’ютера тощо) за відповідну плату.

Орендна плата — платежі за тимчасове використання капітальних благ.

Попит підприємства на виробничі ресурси — похідний попит, оскільки залежить від попиту споживача на його кінцеву продукцію.

Пропонування факторів виробництва — готовність їх власників поставити виробничі ресурси на ринок за ціни відповідного рівня та з урахуванням інших чинників.

Ринок виробничих ресурсів — ринок землі, праці і засобів виробництва (капіталу), спрямований на задоволення виробничих потреб.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com