Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Поясніть, яке значення має розуміння процесу ціноутворення на ресурси.

2. Детально поясність, у чому відмінність чинників, що визначають попит на продукт.

3. Поясність зміст і значення твердження, що попит на ресурс є похідним попитом. Чому криві попиту на ресурс спадні?

4. У чому полягає відмінність чинників, що визначають пропонування:

• землі;

• робочої сили (праці);

• засобів виробництва;

• капіталу?

5. Якщо кожен фактор оплачується відповідно до його граничного продукту в грошовому виразі, чи буде розподіл отриманого доходу етично справедливим?

7. Згідно з теорією французького економіста Ж. Б. Сея пропонування визначає попит. Чи діє в цьому разі правило, що попит на виробничий ресурс є похідним від попиту споживачів на його продукт?

8. У чому полягає практичне значення теорії граничного продукту?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com