Перечень учебников

Учебники онлайн

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — сукупна вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених у поточному періоді на території країни, незалежно від національної належності підприємств.

Валовий національний продукт (ВНП) — сукупна вартість кінцевих товарів і послуг, створених за певний період вітчизняними підприємствами в країні та за її межами.

Валовий суспільний продукт (ВСП) — сукупність усіх матеріальних благ і послуг, створених у суспільному виробництві, як правило, за рік.

Відтворення — постійне відновлення та повторення процесу виробництва.

Екстенсивний тип відтворення — нарощування обсягів виробництва за рахунок додаткового залучення засобів виробництва і збільшення кількості робітників.

Інтенсивний тип відтворення — нарощування обсягів виробництва за рахунок більш раціонального використання всіх видів ресурсів на основі науково-технічного прогресу.

Національне багатство — сукупність матеріальних благ, створених працею людей за весь період існування країни, залучених до господарського обороту природних ресурсів і нагромаджених культурних і духовних цінностей.

Національний дохід (НД) — за сучасною методологією — це ЧВП, зменшений на величину непрямих податків на бізнес.

Номінальний ВВП — ВВП, обчислений у поточних цінах.

Просте суспільне відтворення — повторення процесу суспільного виробництва в незмінних масштабах.

Реальний ВВП — ВВП, обчислений у постійних цінах.

Розширене суспільне відтворення — відтворення суспільного виробництва, яке з року в рік повторюється у зростаючих масштабах.

Тіньова економіка — приховані господарськими та інституціональними одиницями види діяльності, що офіційно не обліковуються державними органами.

Чистий внутрішній продукт (ЧВП) — ВВП, зменшений на величину амортизаційних відрахувань.

Чистий продукт (ЧП) — за класичною методологією — новостворена вартість за рік, або національний дохід

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com