Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Які існують форми сукупного продукту?

2. Чому необхідна єдина методологія системи національних рахунків (СНР)?

3. Розкрийте відмінності між валовим внутрішнім продуктом і валовим національним продуктом.

4. Визначіть показники чистого внутрішнього продукту і національного доходу.

5. Розкрийте концепції національного доходу.

6. У чому суть відтворення? Охарактеризуйте його види.

7. Яке відтворення характерне нині для економіки країни: просте, розширене чи звужене? Обґрунтуйте свою позицію.

8. Назвіть причини зростання масштабів тіньової економіки в Україні.

9. За яких умов забезпечується рівноважний обсяг національного виробництва?

10. У чому полягає необхідність структурних зрушень в економіці України?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com