Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Охарактеризуйте базисні та надбудовні елементи у структурі господарського механізму, їх роль і взаємодію.

2. Обґрунтуйте основні напрями формування господарського механізму в Україні.

3. Сформулюйте сутність і методи фінансової політики держави.

4. Визначіть роль державного бюджету в регулюванні суспільного відтворення.

5. Охарактеризуйте грошово-кредитну політику в перехідній економіці України.

6. Назвіть основні підсистеми господарського механізму.

7. Обґрунтуйте відмінності між господарським механізмом і економічними відносинами.

8. Які основні функції державних форм господарського механізму?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com