Перечень учебников

Учебники онлайн

Сутність капіталізму вільної конкуренції

Капіталізм вільної конкуренції характеризується приватною капіталістичною власністю на речові ресурси, використанням найманої праці та системи ринків чистої конкуренції.

В економічній теорії є дещо інші визначення сутності капіталізму.

• Капіталізм — це «…виробництво для ринку підприємливими індивідами чи об’єднаннями їх з метою отримання прибутку» (Бергер Пітер Л. Капіталістична революція: П’ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи. — К.: Вища шк. — 1995. — С. 35).

• «Капіталізм вільної конкуренції (laisser faire) характеризується приватною власністю на ресурси та використанням системи ринків і цін для узгодження економічної діяльності й управління нею» (Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ.— М.: Республика, 1992. — Т. 1. — С. 47).

• «Капіталістичне господарство є …таке господарство, за якого суспільні відносини привласнення одними членами суспільства додаткового продукту, створеного працею інших членів суспільства, приховуються під речовою товарною маскою створення додаткової вартості капіталом» (Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии. — М.: РОССПЭН, 1998. — С. 93).

• «Капіталізм — остання експлуататорська формація, яка зародилась у надрах феодалізму…» (Экономическая энциклопедия: Политическая экономия: В 4 т. / Под ред. А. М. Руменцева. — М.: Экономика, 1979. — Т. 2. — С. 103).

Як бачимо, в економічній науці існують протилежні думки щодо сутності капіталістичної економічної формації

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com