Перечень учебников

Учебники онлайн

Проблеми удосконалення механізму господарювання в Україні

Господарський механізм України, яка стала на шлях упровадження економічних реформ, поєднує в собі елементи адміністративно-командного і ринкового механізму. Який з механізмів переважить — залежить від політичних сил у країні, характеру реформ, що відбуваються, підтримки їх міжнародним співтовариством.

Виходячи з викладеного вище, можна запропонувати такі напрями удосконалення господарського механізму в Україні:

1) запровадження національного демократичного економічного планування;

2) запровадження регіонального регулювання та планування через укладання контрактів між державою та окремими великими підприємствами, компаніями, введення до складу керівництва компаній представників центральних, регіональних і місцевих органів держави, а також профспілок споживачів тощо;

3) здійснення через Національний банк України єдиної грошово-кредитної політики;

4) проведення регіональної політики, тобто забезпечення рівномірного розвитку регіонів країни, планомірного розвитку продуктивних сил у межах цих регіонів, а отже всього народногосподарського комплексу;

5) здійснення активної структурної, амортизаційної, інвестиційної, цінової політики через національну державну кредитно-інвестиційну компанію;

6) створення раціональних умов розвитку дрібних і середніх підприємств;

7) здійснення антициклічного та антикризового регулювання економіки;

8) здійснення антимонопольної діяльності, роздержавлення, приватизації, реприватизації, денаціоналізації;

9) забезпечення справедливого розподілу та соціального захисту громадян;

10) здійснення програмування та прогнозування економіки;

максимальне використання позитивних сторін ринку і одночасно нейтралізація його негативних сторін (значна соціальна диференціація суспільства, монополістичні тенденції в економіці, знищення навколишнього середовища тощо).

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com