Перечень учебников

Учебники онлайн

ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТА.

Генеральні плани є моделлю узгодженого перспективного соціально-економічного та архітектурно-планувального розвитку міста, основою для регулювання просторового планування його забудови. Розробляються на 20 – 30 років на основі схем районних планувань і прогнозів населення і трудових ресурсів, матеріальних і духовних потреб мешканців міста, галузевої структури господарства міста, виробничої і соціальної інфраструктури тощо.

До складу Генерального плану входять:

– ескіз генерального плану (основне креслення);

– план існуючого міста (опорний план) і план проектованих обмежень;

– ескіз центральної частини міста;

– схеми інженерного обладнання території: транспорту і зв’язку,

– водо -, тепло - та енергопостачання, каналізації тощо;

– комплекс заходів щодо розвитку житлового будівництва, промисловості, комунального господарства, освіти і культури;

– настанови щодо забезпечення високого технічного та архітектурного рівня забудови міста.

Генеральний план є обов’язковим документом для організацій, які розміщують усі види будівництва на території міста. Нагляд за його здійсненням покладено на міську державну адміністрацію через відділи міського архітектора.

У загальному комплексі Генерального плану виділяються першочергові заходи на найближчі 5 –7 років, виходячи із завдань державної програми соціально-економічного розвитку міста, генеральних планів первинних промислових комплексів і регіональних програм.

Проектні рішення Генерального плану міста передбачають:

– розробку системи планувальних рішень для оптимізації умов життя і містобудівельного середовища в межах основного ядра міста;

– розташування нового житлового будівництва на екологічно безпечних територіях;

– резервування територій для розвитку інфраструктурних об’єктів;

– активну реконструкцію центральної частини міста з метою створення сучасних ділових і громадських центрів;

– розвиток системи громадських, ділових та обслуговуючих зон у межах всіх адміністративних районів міста;

– розвиток історичних і ландшафтних особливостей містобудівельного середовища;

– підвищення якості транспортної та інженерної інфраструктур міст;

– максимальне збереження природно-рекреаційного потенціалу міст, прилеглих територій і зелених зон.

На основі Генерального плану міста розробляються проекти детального планування окремих міських районів, проектні завдання забудови мікрорайонів, проекти міського транспорту, інженерних мереж, озеленення, благоустрою тощо.

Генеральний план має бути перманентним документом, у який періодично вносяться корективи, що зумовлені змінами реального розвитку міста

У великих містах одночасно із складанням Генерального плану розробляються проекти планування приміської зони, а у містах з чисельністю населення менш як 250 тис. чоловік – схеми планування прилеглого до міста району

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com