Перечень учебников

Учебники онлайн

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ.

Міста – це населені пункти, жителі яких головним чином зайняті в промисловості, торгівлі та транспорті, в адміністративно-фінансових установах та навчальних закладах.

Особливості управління містами на національному, регіональному, місцевому рівнях не відображені в законодавстві. Це призводить до неузгодженості і дублювання повноважень місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Механізм управління містом складається з двох елементів:

1) організаційний механізм: нормативно-правове регламентування (розподіл повноважень, функцій, відповідальності; визначення всіх видів діяльності території міста; координаційні заходи, які забезпечують узгодженість дій та синхронізацію управлінських рішень; засоби регулювання системи зв’язків між суб’єктами управління);

2) економічний механізм: його слід розглядати не лише з точки зору галузевого підходу, а й виходячи з цілей розвитку міста та очікуваного результату (стратегічний підхід) він включає: - комплекс управлінських методів і засобів щодо ресурсного забезпечення міського розвитку; - заходи підтримки, мотивації, стимулювання економічної активності; - засоби формування міжміської та внутрішньоміської системної конкуренції; - планування і програмування СЕР міста.

Система управління містом передбачає, в контексті державної регіональної політики, яка передбачає прискорення інтенсифікації розвитку міст, як поєднання точок росту територій та ефективної містобудівної політики.

Управління містом здійснюється за стадіями: - концептуальне управління (об’єктом є ідея, парадигма розвитку міста); - стратегічне планування (втілення ідеї) конкретизація стратегічних цілей, їх реалізація, що забезпечує збалансований розвиток міста; - оперативне/поточне управління (безпосереднє управління конкретними сферами діяльності).

Для досягнення ефективного управління містом слід задіяти три основні елементи управління: 1) генеральний план міста; 2) програма СЕР міста; 3) бюджет міста як інструмент фінансового планування

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com