Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Доклад о развитии человека 2005. Международное сотрудничество на перепутье: помощь, торговля и безопасность в мире неравенства. – М., 2005.

2. Кір’ян Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 5. – С. 3–11.

3. Колот А. Генезис соціальної політики під впливом глобалізації та лібералізації економічних відносин // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 1. – С. 3–11.

4. Липов В. Проблеми запозичення систем мотивації персоналу у трансформаційних економіках: крос-культурні засади дослідження // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 42–47.

5. Лібанова Е. Ціннісні орієнтації та соціальні реалії українського суспільства // Економіка України. – 2008. – № 10. – С. 120–136.

6. Немова Л. А. Социально-экономическая политика государства в Канаде. – М., 2004.

7. Немова Л. Канадськая модель социальной политики // США-Канада: ЭПК. – 2007. – № 9. – С. 21–34.

8. Павловська О. Вплив доходів та заробітної плати на зайнятість населення // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 4. – С. 3–8.

9. Попов Н.П. Бедность не порок? // Вест. РАН. – 2008. – № 8. – С. 688–692.

10. Приймак В., Ткач І. Ґенеза екомологічної парадигми людського розвитку // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 3. – С. 28–34.

11. Ревенко А. Продуктивність праці в сучасних умовах // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 32–37.

12. Соколик М., Півень М. Сценарії та наслідки підвищення мінімальних соціальних стандартів у 2007-2009 роках в Україні // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 1. – С. 29–34.

13. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції». – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

14. Україна – 2015: Національна стратегія розвитку. – К. : Громадсько-політичне об’єднання «Український форум», 2008. – 74 с.

15. Ушенко Н. Умови та фактори підвищення продуктивності використання людського капіталу України // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 5. – С. 37–45

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com