Перечень учебников

Учебники онлайн

Література

Ванькович Д.В., Демчишак Н.Б. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 72–84.

2. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наук. думка, 1998. – 386 с.

3. Довбня С.Б., Ковзель К.А. Новий підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 62–71.

4. Захарін С.В. Особливості забезпечення інвестиційної конкурентоспроможності підприємств // Вісн. Ін ту економіки та прогнозування. – 2007. – С. 82–83.

5. Захарін С.В. Вплив оподаткування на заощадження і інвестиції // Фінанси України. – 2005. – № 10. – С. 83–90.

6. Захарін С.В. Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів // Економіка України. – 2007. – № 5. – С. 43–51.

7. Захарін С.В. Роль і значення корпоративного сектору економіки України за переходу на інвестиційно-інноваційну модель розвитку // Проблеми науки. – 2006. – № 7.

8. Захарін С.В. Стимулювання інноваційної діяльності корпоративного сектору // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 101–107.

9. Зятковський І.В. Державна підтримка нових форм інноваційної діяльності промислових підприємств: організаційні та фінансові аспекти // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6. – С. 73–82.

10. Інвестування української економіки: монографія / за ред. А.І.Сухорукова. – К.: Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. – 2005. – 440 с.

11. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / за ред. Л. І. Федулової. – К.: Основа, 2005. – 552 с.

12. Конкурентоспроможність національної економіки / за ред. Б. Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2005. – 582 с.

13. Марцин В.С. Стратегія розвитку інвестиційної діяльності в економіці України // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9. – С. 57–65.

14. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / за ред. Б. Є. Кваснюка. – К.: Ін-т екон. прогнозув. – Х.: Форт, 2003. – 424 с.

15. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України / за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка: В 3-х т. – К.: Фенікс, 2007.

16. Україна у вимірі економіки знань / за ред. В. М. Гейця. – К.: Основа, 2006. – 592 с.

17. Федулова Л.І. Технологічний розвиток економіки України. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2006. – 627 с.

18. Шинкарук Л.В. Інституційні засади капіталоутворення в Україні // Економічна теорія. – 2007. – № 3. – С. 72–85.

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com