Перечень учебников

Учебники онлайн

ЦІЛІ, ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Цілі регіонального розвитку

Цілі та засоби реалізації регіональної політики викристалізовуються виходячи із загальних заяв і зауважень уряду, принципів державної економічної політики. В цьому випадку необхідно першочергово визначити основні соціально-економічні цілі регіональної економічної політики та її складові частини.

Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2015 року:

• Створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів;

• Забезпечення їх сталого розвитку регіонів на сучасній технологічній основі;

• високої продуктивності;

• та зайнятості населення ”.

Закон України “ Про стимулювання розвитку регіонів

• Забезпечення сталого розвитку регіонів в інтересах усієї України, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та безробіття;

• Ефективне використання економічного, наукового, трудового потенціалу, природних та інших ресурсів, оптимальної спеціалізації регіонів у виробництві товарів та послуг;

• Створення рівних умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів країни;

• Забезпечення додержання визначених державою соціальних гарантій для кожного громадянина незалежно від його місця проживання;

• Подолання депресивного стану окремих територій, своєчасного і комплексного розв'язання проблем довкілля.Об'єктом ДРП виступає регіон як система суспільних відносин із забезпечення відтворювальних процесів у межах конкретної території.

В Україні такими об'єктами є:

Авт. Республіка Крим;

області,

мм. Київ, Севастополь.

Суб'єкти ДРП – це органи державної влади в регіонах, представницькі органи та органи місцевого самоврядування.

В Україні такими суб'єктами є:

Президент України;

Верховна Рада України;

Кабінет Міністрів України;

ВР та РМ Авт. Респ. Крим;

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування;

інші органи

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com