Перечень учебников

Учебники онлайн

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

Трудовий потенціал являє собою обсяг, структуру та якість робочої сили, що характеризується рівнем кваліфікації та освіти робітників. Управління трудовим потенціалом здійснюється в основному за допомогою економічних методів (програм зайнятості населення), ураховується демографія регіону.

Управління трудовим потенціалом зв’язане з: 1) демографічним зростанням (+,-,0); 2) визначенням статево-вікової структури; 3) визначенням національної структури зайнятості.

Управління трудовим потенціалом можна умовно розділити на елементи:

Елемент управління формуванням і розвитком трудового потенціалу має такі завдання.

Управління процесом відтворення населення: регулювання демографічних процесів; піклування про здоров’я людини; поліпшення умов життя жінки та дитини; поліпшення екологічної ситуації.

Управління процесами підготовки та розвитку робочої сили: поліпшення загальноосвітньої підготовки; широкомасштабна професійна орієнтація; первинна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів.

Управління відтворенням робочої сили: розвиток соціальної інфраструктури; управління ціною робочої сили з метою її порівняння з (поставити над) відтворювальними витратами; поліпшення якості й доцільності використання робочого часу.

Елемент управління розміщенням продуктивних сил має такі завдання: поліпшення територіальної організації народного господарства; спрямування розміщення продуктивних сил на зменшення територіальних диспропорцій у ресурсах праці.

Елемент управління використанням ресурсів праці має такі завдання.

1. Управління технічним прогресом: впровадження новітніх технологій; впровадження перспективного високопродуктивного устаткування; підвищення рівнів комп’ютеризації, автоматизації, механізації та енергоозброєності праці; різке скорочення важкої, шкідливої та ручної праці.

2. Управління продуктивністю: планування продуктивності і співвідношення темпів приросту продуктивності та темпів приросту заробітної плати; організація праці і виробництва, поліпшення нормування праці; управління розвитком персоналу.

Елемент управління ринком праці має такі завдання.

Управління зайнятістю населення: посилення ролі ланок державної служби зайнятості; підвищення впливу на розподіл та перерозподіл робочої сили; міграційна політика; підвищення рівня активності та мобільності робочої сили; широкомасштабне втілення єдиної технології обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН) та єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) у центрах зайнятості.

Управління активною політикою на ринку праці: додаткові ефективні робочі місця; первинна професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації незайнятого населення; сприяння відкриттю своєї справи та самозайнятості населення; організація і розвиток державних складних (з використанням висококваліфікованої праці) громадських робіт.

Управління внутрішньофірмовим ринком праці: внутрішньофірмова диспропорція кадрів; планування персоналу; планування, набір, відбір персоналу; розвиток персоналу; оцінка та кадровий резерв персоналу

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com