Перечень учебников

Учебники онлайн

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ

Виробничий потенціал регіону має конкретну вартісну оцінку і функціонує в різних формах виробничого капіталу.

Форми виробничого капіталу:

- основний та обіговий;

- фонди обігу;

- обігові кошти.

Найбільш важливим є показник основних фондів підприємств, які характеризують загально-потенційні можливості регіону.

Характеристика виробничого потенціалу регіону має проводитися через його галузеву структуру і за формами власності на основні фонди регіону.

При управлінні виробничим потенціалом особлива роль надається економічним методам (програми соц.економічного розвитку регіону). В програмі характеризується галузева структура виробничого потенціалу і його структура за формами власності на основні фонди.

Кількісні характеристики виробничого потенціалу регіону доповнюються якісними характеристиками (ступінь зношення основних фондів – основна з них).

Аналіз виробничого потенціалу регіону не повинен бути лише зрізом його певного статичного стану. Він має доповнюватися динамічними змінами за певний проміжок часу. У зв’язку з цим певний інтерес викликає динаміка змін галузевої структури промислового виробництва принаймні за останні 10 років.

Ресурсний потенціал виробництва, механізми його технологічного використання мають дуже тісну прив’язку до території, що навіть при самій жорсткій централізації управління загальні результати виробництва все одно будуть значно залежати від географічних, етнічних, культурних, релігійних та інших факторів місцевого значення

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com