Перечень учебников

Учебники онлайн

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ удосконалення

Законодавчо-нормативна база регіонального управління

• “Основні напрями державної регіональної політики” / Схвалено Пост. КМУ, 1993 р.

• “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації / Указ Президента України від 25.03.1994, № 112/94.

• “Про деякі заходи для забезпечення виконання містом Києвом функцій столиці України” / Указ Президента України від 18.03.1994, № 99/94.

• Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р., №280/97-ВР.

• Закон України “Про місцеві державні адмінісраціі” від 09.04 1999 р., № 586 – XIV.

• Концепція державної регіональної політики / Затв. Указом Президента України від 25.05. 2001 р., №341/2001.

• Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 р., № 1602-III.

• Бюджетний кодекс України. Закон України від 21.06 2001 р., №2542-III.

• Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку / Затв. Пост. КМУ від 29.07.2002 р., № 224.

• “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання державного бюджету” / Пост. КМУ від 28.04.2003 р., № 621.

• Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів” від 08.09.2005 р.. № 2850-IV.

Законодавчо-нормативна база регіонального управління (проекти)

• Концепція державної регіональної політики” (від 29.08.2008 р.)

• Закон “Про основи державної регіональної політики” (від 01.12.2009р.)

• Закон “Про місто зі спеціальним статусом Севастополь” (від 01.12.2010 р.).

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com