Перечень учебников

Учебники онлайн

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАПРЯМИ ЇЇ удосконалення

Основними складовими елементами механізму державного регулювання є:

законодавчо-нормативна база;

бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку та селективна підтримка окремих регіонів з боку держави;

реалізація державних регіональних програм, а також індикативних прогнозів і місцевих програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних утворень;

створення та розвиток спеціальних (вільних) економічних зон у певних регіонах;

розвиток міжрегіонального та прикордонного співробітництва.Законодавчо-нормативна база створює правову основу для реалізації та зміцнення відносин «центр — регіони», впливає на розвиток ринкових відносин на місцях та визначає організаційно-управлінські структури соціально-економічного розвитку в регіонах. До неї належать:

• “Основні напрями державної регіональної політики” / Схвалено Пост. КМУ, 1993 р.

• “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації / Указ Президента України від 25.03.1994, № 112/94.

• “Про деякі заходи для забезпечення виконання містом Києвом функцій столиці України” / Указ Президента України від 18.03.1994, № 99/94.

• Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р., №280/97-ВР.

• Закон України “Про місцеві державні адмінісраціі” від 09.04 1999 р., № 586 – XIV.

• Концепція державної регіональної політики / Затв. Указом Президента України від 25.05. 2001 р., №341/2001.

• Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 р., № 1602-III.

• Бюджетний кодекс України. Закон України від 21.06 2001 р., №2542-III.

• Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку / Затв. Пост. КМУ від 29.07.2002 р., № 224.

• “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання державного бюджету” / Пост. КМУ від 28.04.2003 р., № 621.

• Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів” від 08.09.2005 р.. № 2850-IV.

Законодавчі акти визначають права і обов’язки регіонів у бюджетній і податковій політиці України, їх повноваження в управлінні майном, що перебуває у загальнодержавній власності, їх участь у реалізації загальнодержавних та регіональних програм.Нормативні акти регулюють порядок створення та використання регіональних фондів субвенцій, інвестування, соціальної підтримки населення. Для повнішого врахування інтересів регіонів за допомогою нормативних актів вносяться уточнення та доповнення до деяких законодавчо-нормативних актів.

Нормативно-правове забезпечення реформування державного управління регіональним розвитком удосконалення

? ухвалення “Програми реформування системи державного управління регіональним розвитком” та “Плану дій щодо стимулювання розвитку міжрегіональної співпраці і кооперації”;

? удосконалення системи стратегічного планування регіонального розвитку, активізація укладання Угод щодо регіонального розвитку;

? ухвалення низки законів України:

- “Про засади державної регіональної політики” ;

- “Про адміністративно-територіальний устрій”;

- “Про комунальну власність”;

- “Про міжнародну технічну допомогу”;

- “Про Державний фонд регіонального розвитку”;

? перегляд та взаємоузгодження законів:

- “Про стимулювання розвитку регіонів” (від 08.09.2005 р.);

- “Про державні цільові програми” (від 18.03.2004 р.);

- “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціаль-ного розвитку України” (від 23.03.2000 р.)

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com