Перечень учебников

Учебники онлайн

24. НТР

Темпи та строки індустріалізації залежали від конкретних історичних умов кожної країни, рівня промислового перевороту. Так, у Великобританії завдання індустріалізації почали розв'язуватися в ході промислового перевороту. В інших розвинутих країнах індустріалізація проходила після промислового перевороту та була його продовженням. Індустріалізаційний розвиток було перервано Першою (1914 - 1918 рр.) та Другою (1939 - 1945 рр,) світовими війнами.
Наприкінці XIX - на початку XX ст. індустріалізація відбувалася на ґрунті науково-технічної революціїДщо ознаменувалася впровадженням у виробництво наукових винаходів, змінами в техніці і технології. Змінилася енергетична база економіки. Пару витіснила електрика. Цьому сприяло використання машин для отримання електричного струму: динамо-машини Е. Сіменса (1876 р.) та генератора Т. Едісона (1883 р.), електродвигуна для обертання агрегатів. Запроваджувалися нові досягнення в галузі електротехніки: електроплавлення сталі (1877 р.), лампа розжарювання (1876 р.), електрозварювання (1877 р.), передача електроенергії на відстань (1891 р.). Були винайдені нові способи виплавлення сталі -бессемерівський (1856 р.). мартенівський (1864 р.), томасівський (1878 р.). Винайдено двигун внутрішнього згоряння (1893 р.), парову турбіну (1894 р.), побудовано першу гідроелектростанцію на ріці Ніагара в США в 1898 році. З'явилися нові види транспорту: автомобіль (1885 р.), тепловоз (1891 р.). аероплан (1903 р.), гусеничний трактор (1900 р.); винайдено кінематограф (1893 р.). Винаходи в галузі хімії дали поштовх до появи виробництва синтетичних барвників, лікарських та парфумерних синтетичних сполук.
Структурні зрушення останньої третини XIX - початку XX ст. зумовили зміни в галузевій структурі машинної індустрії. її провідними галузями стали виробництво електроенергії, продукції органічної і неорганічної хімії, добувної металургійної, машинобудівної та транспортної промисловості. Розвивалися нові галузі: сталеливарна, нафтодобувна і нафтопереробна, електротехнічна, алюмінієва, будівельна та автомобільна. Старі галузі, такі, як текстильна, харчова, суднобудівна розширювалися та модернізувалися.
За динамікою промислового розвитку склалися три типи промислово розвинених країн: американський — з відносно високими, німецький - із середніми, англійський — з найнижчими темпами розвитку промислового виробництва.
Для промисловості були характерні порівняно високі темпи щорічного приросту: 1872 - 1890 рр. - близько 3 %, 1890 -1913 рр.-від 4 до 5%.
Змінилася частка країн у світовому промисловому виробництві. Закінчився період «євроцентризму». З кінця XIX ст. США вийшли на перше місце у світі за обсягом промислової продукції, її вартість перевищувала вартість продукції англійської промисловості

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com