Перечень учебников

Учебники онлайн

Запитання та завдання для самоперевірки

Дайте визначення поняття «політика», причин її виникнення та розвитку.

2. Охарактеризуйте становлення публічної влади та розкрийте її значення в політиці.

3. Що являють собою суб’єкт та об’єкт політики та як розкривається їх особливість у політичному процесі?

4. У чому полягає зміст політики? В яких видах може розкриватися політика?

5. Назвіть функції політики та рівні, на яких вона здійснюється.

6. Окресліть сферу політології. Що входить до проблем, які вивчає політологія?

7. Охарактеризуйте політологію як самостійну начальну дисципліну.

8. Які є погляди на існування законів та закономірностей політології?

9. Які методи існують притаманні політології? Яке їх застосування в умовах сучасного державотворення?

10. Які основні завдання стоять перед сучасною українською політичною наукою?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com