Перечень учебников

Учебники онлайн

Контрольні запитання

1.Охарактеризуйте варіанти політичної модернізації Росії, Білорусі, Молдови.

2.В чому проявляються загальні і специфічні риси суспільно-політичного устрою Центральноазійських країн?

3.Порівняйте політичні структури країн Закавказзя.

4.У чому виявляються риси західної моделі політичного устрою і специфіка громадянського суспільства в Прибалтійських країнах?

< Назад   Вперед >

Содержание


 
© uchebnik-online.com