Перечень учебников

Учебники онлайн

Менеджмент (Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко В.І.)

ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
1. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАУКОВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
1.1. Сутність менеджменту
1.2. Предмет, об'єкт і методи дослідження менеджменту
1.3. Загальні принципи менеджменту
Контрольні питання
2. Організація, її внутрішнє середовище і зовнішнє оточення
2.1. Поняття організації
2.2. Внутрішнє середовище організації
2.3. Менеджмент і зовнішнє оточення організації
2.4. Взаємодія: організація – зовнішнє середовище
2.5. Управління, як система що розвивається
Контрольні питання
3. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ
3.1. Школа наукового менеджменту
3.2.Адміністративні принципи
3.3. Теорії менеджменту, засновані на «доктрині людських відносин»
3.4. Менеджмент як наука
Контрольні питання
Розділ II
ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
4. МІСІЯ, ЦІЛІ І ЗАДАЧІ МЕНЕДЖМЕНТУ
4.1. Місія організації
4.2. Цілі організації
4.3. Управління по цілям
Контрольні питання
5. ПРОЦЕС І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
5.1. Рішення як форма здійснення управління
5.2. Класифікація рішень
5.3. Процес прийняття управлінських рішень
Контрольні питання
6. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
6.1. Загальна характеристика методів
6.2. Методи експериментування
6.3. Методи моделювання
6.4. Методи оцінки
6.5. Форми участі в процесі прийняття рішень
Контрольні питання
7. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ МЕНЕДЖМЕНТУ
7.1. Інформаційне забезпечення менеджменту
7.2. Документальне забезпечення менеджменту організації
7.3. Технічні засоби в інформаційній системі
Контрольні питання
Розділ ІІІ
ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
8. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
8.1. Сутність стратегічного управління
8.2. Процес стратегічного планування
8.3. Формулювання стратегій
Контрольні питання
9. ПЛАНУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ
9.1. Система планів в організації
9.2 Інструменти реалізації стратегії
Контрольні питання
10. МОТИВАЦІЯ – СОЦІАЛЬНА ОСНОВА МЕНЕДЖМЕНТУ
10.1. Загальна характеристика мотивації
10.2. Системний характер мотивационнго механізму
10.3. Змістовні концепції мотивації
10.4. Процесуальні теорії мотивації
10.5. Мотиваційна теорія підкріплення
Контрольні питання
11. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ
11.1 Сутність і зміст контролю
11.2. Види контролю
11.3. Етапи проведення контролю
11.4. Система управлінського контролю
Контрольні запитання
12. ПОБУДОВА ОРГАНІЗАЦІЇ
12.1. Поняття і принципи побудови управлінських структур
12.2. Типи структур управління організаціями
12.3. Види бюрократичних структур управління
12.4. Види органічних структур управління організаціями
12.5. Ситуаційні фактори й організаційні структури
Контрольні питання
РОЗДІЛ IV
МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ
13. Економічні методи менеджменту
13.1. Сутність і складові економічного механізму
13.2. Ціноутворення в системі економічних методів
13.3. Заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності організації
Контрольні питання
14. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДНИЦЬКІ (АДМІНІСТРАТИВНІ) МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
14.1 Сутність і склад організаційно-розпорядницьких методів управління
14.2 Організаційний вплив
14.3 Розпорядницький вплив
14.4 Дисциплінарні методи управління
Контрольні запитання
15. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
15.1. Роль соціально-психологічних методів управління
15.2. Концепція групової динаміки
15.3. Етап розвитку команди
Контрольні питання
РОЗДІЛ V
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
16. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
16.1 Цілі й основні напрямки інноваційного менеджменту
16.2. Інноваційна стратегія
16.3 Формування інноваційних інфраструктур
Контрольні питання
17. ВИРОБНИЧИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
17.1 Сутність і зміст системи виробничого менеджменту
17.2. Організаційні форми управління
17.3. Виробництво як об'єкт управління
Контрольні питання
18. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ
18.1. Цілі і функції маркетингу
18.2. Сутність, зміст і цілі маркетингової діяльності
18.3. Формування маркетингових стратегій і їхня класифікація
Контрольні питання
19. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ
19.1. Концепція управління персоналом в організації
19.2. Формування ефективне працюючого персоналу
Контрольні питання
20. СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА, ВЛАДА, ЛІДЕРСТВО, КОМУНІКАЦІЇ
20.1. Керівник в організації
20.2. Лідерство: природа й визначення поняття
20.3. Стилі управління
20.4.Взаємодія керівника і підлеглих
Контрольні питання
21. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
21.1 Поняття про фактори ефективності
21.2. Зміни в управлінській парадигмі
Контрольні питання 
© uchebnik-online.com